บุคลากร

รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ “การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด  เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าศูนย์และแพทย์ประจำศูนย์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา  ชูสกุล แพทย์ประจำศูนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์  สนิทวงศ์ แพทย์ประจำศูนย์
นายแพทย์เจษฎา  กาญจนอัมพร แพทย์ประจำศูนย์
นางสาวจันทิมา  พรรณาโส นักวิทย์และเลขานุการศูนย์
นายพีรพัฒน์  กิตติพรนนท์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ใส่ความเห็น