ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอก

ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางออกตรวจทุกวันอังคารกับวันพุธช่วงบ่าย เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ตึก ภปร. ชั้น 10 ห้องตรวจเบอร์ 10 เวลา 13.00- 16.00 น.

วันอังคาร    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด  เอี่ยมจตุรภัทร

                   นายแพทย์เจษฎา  กาญจนอัมพร

วันพุธ          รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา  ชูสกุล

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์  สนิทวงศ์

ติดต่อสอบถามโทร. 0-2256-5231  วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่าง เวลา 9.00 – 16.00 น.

ใส่ความเห็น